PN-EN 14592:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dla następujących łączników trzpieniowych:
-gwoździ;
-zszywek;
-wkrętów;
-sworzni;
-śrub z nakrętkami.
W niniejszym dokumencie opisano tylko łączniki typu trzpieniowego stosowane w obciążonych konstrukcjach drewnianych. Dodatkowo w niniejszym dokumencie opisano zastosowanie wkrętów:
-do zamocowania elementów dachowych lub okładzinowych do konstrukcji drewnianej powłokami izolacyjnymi lub bez nich; i
-jako zamocowanie w drewnie lub drewnie klejonym warstwowo, w celu zwiększenia nośności na ściskanie prostopadłe do włókien.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje łączniki typu trzpieniowego wykonane ze stali węglowej lub stali nierdzewnej i które mogą być pokryte powłokami w celu:
- ochrony przed korozją (Typ 1 powłoki);
- ułatwienia wnikania, środki smarne (Typ 2 powłoki);
- zwiększenia i/lub porównania nośności na wyciąganie gwoździ i zszywek (powłoki klejowe i/lub żywiczne) (Typ 3 powłoki).
Niniejszy dokument obejmuje typy łączników trzpieniowych wytwarzanych z materiałów i zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi ich właściwości związanymi z geometrią, określonymi jako:
- gwoździe (patrz G.1);
- zszywki (patrz G.2);
- śruby ( patrz G.3);
- kołki (patrz G.4), oraz
- śruby z nakrętkami (patrz G.5).
Dokument ten określa również procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) tych charakterystyk oraz zawiera przepisy dotyczące znakowania łączników trzpieniowych.
Niniejszy dokument nie obejmuje łączników trzpieniowych zabezpieczonych środkami ogniochronnymi w celu poprawy ich odporności ogniowej, ani nie obejmuje prętów wklejanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14592:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania
Data publikacji 26-09-2022
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14592:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14592+A1:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 14592+A1:2012 - wersja angielska
ICS 21.060.01, 91.080.20