PN-EN 50423-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie -- Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych

Zakres

Podano zbiór 16 części opracowanych przez właściwe Komitety Krajowe we współpracy z CENELEC TC 11. Części te zostały opracowane przez krajowe komitety Austrii, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Islandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Republiki Czeskiej. Poszczególne części zawierają odchylenia typu A, szczególne warunki krajowe i uzupełnienia krajowe. Tekst części jest opublikowany w języku angielskim a we właściwym kraju w języku ojczystym

* wymagane pola

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50423-3:2005/AC:2006E
View FilePN-EN 50423-3:2005/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50423-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie -- Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 22-06-2017
Liczba stron 360
Grupa cenowa XH
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50423-3:2005 [IDT]
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 50423-3:2005/AC:2009E, PN-EN 50423-3:2005/AC:2006E