PN-EN 50423-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie -- Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych

Zakres

Podano wykaz normatywnych warunków krajowych, opracowanych przez kraje będące członkami CENELEC. Narodowe komitety elektrotechniki Danii i Malty nie opracowały normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Grecji, Luksemburga, Węgier, Słowacji i Litwy nie są udostępnione

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50423-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie -- Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 22-06-2017
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50423-2:2005 [IDT]
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja niemiecka