PN-EN 60071-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60071-1:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły

Zakres

Określono procedurę doboru znormalizowanych napięć wytrzymywanych dla izolacji faza-ziemia, faza-faza i izolacji wzdłużnej urządzeń oraz elementów instalacyjnych w sieciach trójfazowych prądu przemiennego o najwyższym napięciu urządzeń większym niż 1 kV. Podano wykazy wartości znormalizowanych, spośród których należy wybierać znormalizowane napięcia wytrzymywane. Podano definicje 53 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60071-1:2008 - wersja polska
Tytuł Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły
Data publikacji 30-05-2008
Data wycofania 29-04-2020
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60071-1:2006 [IDT], IEC 60071-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60071-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.080.30, 01.040.29
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60071-1:2020-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60071-1:2008/A1:2010E