PN-EN ISO 11297-4:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej,
w połączeniu z ISO 11297-1 i ISO 11296-4, określono wymagania i metody badań dotyczące rur i kształtek utwardzanych na miejscu przeznaczonych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej o temperaturach pracy do 50°C. Ma zastosowanie do niezależnych (w pełni strukturalna, klasa A) i interaktywnych (półstrukturalna, klasa B) rurowych wykładzin ciśnieniowych tak jak to zdefiniowano w ISO 11295, które nie polegają / nie zależą od przyczepności do istniejącego przewodu rurowego. Niniejsza norma dotyczy różnych systemów żywic termoutwardzalnych w połączeniu z kompatybilnymi nośnikami włóknistymi i innymi związanymi z procesem, składnikami z tworzyw sztucznych (patrz 5.1). (Dokument) Nie obejmuje wymagań ani metod badań odporności na ścieranie, na obciążenia cykliczne lub odporności na uderzenie które nie wchodzą w zakres tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11297-4:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu
Data publikacji 22-03-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11297-4:2018 [IDT], ISO 11297-4:2018 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030