PN-EN IEC 62271-204:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe powyżej 52 kV

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 dotyczy wysokonapięciowych linii przesyłowych w izolacji gazowej (GIL), w których izolację, przynajmniej częściową, stanowi gaz izolujący lub mieszanina gazów innych niż powietrze o ciśnieniu atmosferycznym, prądu przemiennego o napięciach znamionowych powyżej 52 kV i częstotliwościach do 60 Hz włącznie.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w tych przypadkach, gdy zakres IEC 62271-203 nie obejmuje zastosowań GIL (patrz Uwaga 3).
Na każdym końcu wysokonapięciowej linii przesyłowej izolowanej gazem jest stosowany specjalny element służący do przyłączania linii do innych urządzeń, takich jak: przepusty, transformatory lub dławiki, skrzynki kablowe, ograniczniki przepięć w osłonach metalowych, przekładniki napięciowe lub rozdzielnice gazowe (GIS), które podlegają własnym wymaganiom.
Jeżeli nie określono inaczej, wysokonapięciowe linie przesyłowe z izolacją gazową są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach eksploatacji.
Uwaga 1 W niniejszej normie termin "wysokonapięciowa linia przesyłowa z izolacją gazową" jest określana jako "GIL".
Uwaga 2 W niniejszej normie słowo "gaz" oznacza gaz lub mieszaninę gazową określoną przez wytwórcę.
Uwaga 3 Przykłady zastosowań GIL są następujące:
- gdy cała lub część wysokonapięciowej linii przesyłowej z izolacją gazową jest bezpośrednio zakopana w ziemi;
- gdy wysokonapięciowa linia przesyłowa z izolacją gazową w całości lub częściowo jest zlokalizowana w obszarze ogólnie dostępnym;
- gdy wysokonapięciowa linia przesyłowa z izolacją gazową jest długa (zwykle dłuższa niż 500 m) i typowa długość jej przedziału gazowego przekracza wymiary stosowane w technologii GIS.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-204:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe powyżej 52 kV
Data publikacji 23-02-2023
Liczba stron 64
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-204:2022 [IDT], IEC 62271-204:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-204:2011 - wersja angielska
ICS 29.130.10