PN-EN IEC 62271-203:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 52 kV

Zakres

W niniejszej części IEC 62271 określono wymagania dla rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych, w których izolację, przynajmniej częściową, stanowi gaz izolujący lub mieszanina gazów innych niż powietrze o ciśnieniu atmosferycznym, prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 52 kV i częstotliwościach do 60 Hz włącznie, przeznaczonych do instalowania w warunkach wnętrzowych i napowietrznych.
W niniejszym dokumencie terminy "GIS" i "rozdzielnica" są używane w odniesieniu do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych.
Rozdzielnica z izolacją gazową w osłonie metalowej, w myśl niniejszej normy, składa się z osobnych podzespołów przeznaczonych do bezpośredniego połączenia ze sobą i zdolnych do pracy tylko w takim układzie.
W niniejszym dokumencie uzupełniono i poprawiono, o ile było to niezbędne, inne odpowiednie normy dotyczące poszczególnych podzespołów tworzących GIS.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-203:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 52 kV
Data publikacji 17-02-2023
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-203:2022 [IDT], IEC 62271-203:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-203:2012 - wersja angielska
ICS 29.130.10