PN-EN 62271-3:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62271-3:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 61850

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (zakres IEC S.C. 17A) oraz jej zestawów (zakres IEC S.C. 17C) i określa urządzenia do łączności cyfrowej z innymi częściami rozdzielni oraz ich wpływ na badania. W celu zapewnienia zgodności istniejącej aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawów z normą IEC 61850, urządzenia do łączności cyfrowej mogą być nimi zintegrowane albo mogą być urządzeniemi zewnętrznymi. Dokument jest opracowany na podstawie normy IEC 61850, podstawowej dotyczącej łączności i określa wymagania dla urządzeń do łączności cyfrowej stosowanych w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej i sterowniczej i jej zestawach jak również określa odpowiednie wymagania dotyczące badań. Odpowiednie normy dotyczące aparatury rozdzielczej serii IEC 62271 na ogół mają zastosowanie z rozszerzeniem o dodatkowe wymagania podane w niniejszej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-3:2007 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 61850
Data publikacji 06-04-2007
Data wycofania 07-10-2015
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-3:2006 [IDT], IEC 62271-3:2006 [IDT]
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN 62271-3:2015-10 - wersja angielska