PN-EN 62271-3:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 61850

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 ma zastosowanie do wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawów na napięcia znamionowe powyżej 1 kV i określa urządzenia do komunikacji cyfrowej z innymi częściami automatyki rozdzielni oraz ich wpływ na badania. W celu zapewnienia zgodności istniejącej aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawów z serią norm IEC 61850, urządzenia do komunikacji cyfrowej, zastępujące klasyczne równoległe oprzewodowanie, mogą być z nimi zintegrowane albo mogą być urządzeniami zewnętrznymi.
Niniejsza Norma Międzynarodowa, będąca normą wyrobu, jest opracowana na podstawie serii norm IEC 61850 i dotyczy wszystkich aspektów odnoszących się do wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawów z szeregowym interfejsem komunikacyjnym zgodnym z serią norm IEC 61850. W szczególności norma określa:
a) sposób doboru modeli informatycznych z serii norm IEC 61850, które powinny być stosowane w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawach,
b) klasy zgodności zestawów obsługi komunikacyjnej, które powinny być stosowane w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawach,
c) modyfikacje i rozszerzenia w zakresie prób typu i wyrobu wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, które są wymagane dla szeregowych interfejsów komunikacyjnych.
Norma podaje wymagania dla urządzeń do komunikacji cyfrowej stosowanych w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej i sterowniczej oraz jej zestawach, jak również określa odpowiednie wymagania dotyczące badań.
Właściwe normy dotyczące aparatury rozdzielczej serii IEC 62271 mają na ogół zastosowanie z rozszerzeniem o dodatkowe wymagania podane w niniejszej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-3:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 61850
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-3:2015 [IDT], IEC 62271-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-3:2007 - wersja angielska
ICS 29.130.10