PN-EN 1794-3:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 3: Reakcja na ogień -- Palność urządzeń przeciwhałasowych i klasyfikacja

Zakres

Niniejsza Norma Europejska Niniejsza Norma Europejska jest po to ,aby dać organom, projektantom wykaz informacji w odniesieniu do reakcji na ogień, gęstości dymu i toksycznych oparów materiałów używanych w urządzeniach przeciwhałasowych.
Kombinacja badania pożaru zarośli drogowych, badania gęstości dymu i badania toksycznych oparów daje wystarczające ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Niniejsza Norma Europejska pozwala również na bardziej restrykcyjne wymogi w odniesieniu do sytuacji, gdy konieczny jest wyższy poziom bezpieczeństwa.
W odniesieniu do urządzeń przeciwhałasowych , ta norma europejska podaje metodę, jak radzić sobie w przypadku istotnych składników niejednorodnych wyrobów(zgodnie z definicją w EN 13501-1 i ISO 5659-2) oraz jak radzić sobie w przypadku nieistotnych składników wyrobów niejednorodnych, których wpływ w stosunku do całkowitego wyniku klasyfikacji może być pominięty.
Następujące zjawiska są przedmiotem zainteresowania: zapalność, płonące krople, dynamika dymu, gęstość dymu, toksyczne opary.
Komisja Europejska Decyzją 96/603/EC opracowała listę wyrobów należących do Klasy A ‘bez-wpływu-na-palność’. Materiały i produkty wykonane z nich, wymienione w Załączniku do tej Decyzji będą, ze względu na ich niski poziom palności oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w Załączniku, przydzielone do Klasy A1 i A1FL, jak wykazano w Tabelach 1 i 2 Załącznika do Decyzji 2000/147/EC. Do celów klasyfikacji wymaga się wykonanie testów ‘bez-wpływu-na-palność’ tych materiałów i produktów. Produkty uznane za nie mające wpływu na palność, są wyłączone z niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1794-3:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 3: Reakcja na ogień -- Palność urządzeń przeciwhałasowych i klasyfikacja
Data publikacji 10-08-2016
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1794-3:2016 [IDT]
ICS 13.220.40, 93.080.30