PN-N-01341:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Hałas środowiskowy -- Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego

Zakres

Określono metody pomiaru hałasu przemysłowego, tzn. hałasu emitowanego przez źródła zlokalizowane na zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu, oraz terenu, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Określono wielkości, które mają być mierzone, rodzaj aparatury pomiarowej oraz wymagania jej dotyczące, jak również sposób wyznaczania punktów pomiarowych i warunki meteorologiczne, w jakich mogą być przeprowadzane pomiary. Podano definicje hałasu przemysłowego, źródła hałasu przemysłowego, tła akustycznego, zasięgu hałasu oraz przedziału czasu odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-N-01341:2000P ERRATA
View FilePN-N-01341:2000/Ap1:2001P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01341:2000 - wersja polska
Tytuł Hałas środowiskowy -- Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego
Data publikacji 08-05-2000
Data wycofania 16-09-2022
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 115, Hałasu w Środowisku
ICS 17.140.01
Elementy dodatkowe PN-N-01341:2000/Ap1:2001P