PN-EN ISO 16061:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16061:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instrumentarium do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznymi -- Wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące narzędzi używanych przy stosowaniu nieaktywnych implantów chirurgicznych. Wymagania te dotyczą zarówno narzędzi nowych, jak i narzędzi po renowacji, które można podłączyć do systemów napędowych, ale nie dotyczą samych systemów napędowych. Norma nie ma zastosowania do narzędzi używanych przy stosowaniu implantów dentystycznych, transendodontycznych, transkorzeniowych i okulistycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16061:2010 - wersja angielska
Tytuł Instrumentarium do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznymi -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-01-2010
Data wycofania 09-07-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 16061:2009 [IDT], ISO 16061:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 16061:2009 - wersja angielska
ICS 11.040.40, 11.040.99
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16061:2015-07 - wersja angielska