PN-EN ISO 16061:2015-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16061:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Instrumentarium do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznymi -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania ogólne dotyczące narzędzi do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznych. Wymagania te dotyczą narzędzi, gdy są one wyprodukowane oraz gdy są one ponownie dostarczone po renowacji.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie także do narzędzi, które można podłączyć do systemów napędowych, ale nie ma zastosowania do samych systemów napędowych.
W związku z bezpieczeństwem w niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące przewidzianego działania, cech projektowych, materiałów, oceny projektu, wytwarzania, sterylizacji, pakowania i informacji dostarczanych przez wytwórcę.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do narzędzi związanych z implantami dentystycznymi, transendodontycznymi, transkorzeniowymi i okulistycznymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16061:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Instrumentarium do stosowania łącznie z nieaktywnymi implantami chirurgicznymi -- Wymagania ogólne
Data publikacji 09-07-2015
Data wycofania 19-08-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 16061:2015 [IDT], ISO 16061:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16061:2010 - wersja angielska
ICS 11.040.40, 11.040.99
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16061:2021-08 - wersja angielska