PN-EN ISO 14630:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania dotyczące nieaktywnych implantów chirurgicznych, zwanych dalej implantami. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do implantów dentystycznych, materiałów dentystycznych do odtwarzania, implantów przezkanałowych i przezkorzeniowych, soczewek wewnątrzgałkowych i implantów wytworzonych z użyciem żywej tkanki zwierzęcej. Pod względem bezpieczeństwa w niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące właściwości funkcjonalnych, cech projektu, materiałów, oceny projektu, wytwarzania, sterylizacji, opakowania, informacji dostarczonych przez wytwórcę oraz badań w celu wykazania zgodności z tymi wymaganiami. Dodatkowe badania przedstawiono lub wskazano w normach poziomu 2 i 3. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie wymusza, aby wytwórca wdrożył system zarządzania jakością. Jednakże zastosowanie systemu zarządzania jakością, taki opisano w ISO 13485, może być wskazane, aby zagwarantować, implantowi uzyskanie przewidzianych dla niego właściwości funkcjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14630:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 14630:2012 [IDT], ISO 14630:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14630:2009 - wersja angielska
ICS 11.040.40