PN-EN ISO 10993-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10993-1:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem

Zakres

Niniejsza część ISO 10993 opisuje:
— ogólne zasady rządzące biologiczną oceną wyrobów medycznych w procesie zarządzania ryzykiem,
— ogólną klasyfikację wyrobów na podstawie rodzaju i czasu trwania ich kontaktu z organizmem,
— ocenę istniejących odpowiednich danych ze wszystkich źródeł,
— identyfikację braków w dostępnym zbiorze danych na podstawie analizy ryzyka,
— identyfikację dodatkowych zbiorów danych niezbędnych do analizy bezpieczeństwa biologicznego wyrobów medycznych,
— ocenę bezpieczeństwa biologicznego wyrobów medycznych.
W niniejszej części ISO 10993 nie uwzględniono badań materiałów i wyrobów, które nie wchodzą w bezpośredni lub pośredni kontakt z organizmem pacjenta, nie uwzględniono również zagrożeń biologicznych wynikających z uszkodzeń mechanicznych. Specyficzne badania są objęte zakresem innych części ISO 10993, jak wskazano w Przedmowie

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10993-1:2010 - wersja polska
Tytuł Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem
Data publikacji 21-10-2015
Data wycofania 01-06-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 10993-1:2009 [IDT], ISO 10993-1:2009 [IDT]
Dyrektywa 90/385/EEC, 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 10993-1:2009 - wersja angielska
ICS 11.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10993-1:2021-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010P