PN-IEC 60364-4-473:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

Zakres

Dotyczy warunków i miejsc, w których zabezpieczenia przewodów przed prądem przetężeniowym i zwarciowym mogą być pominięte. Określa wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń w obwodach przewodów fazowych i przewodu neutralnego w systemach TT, TN, IT niezależnie od warunków zewnętrznych. Podaje wymagania dotyczące zastosowania zabezpieczeń związanych z zewnętrznymi warunkami elektrycznymi określonymi w arkuszu 48 (w opracowaniu)

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-4-473:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Data publikacji 22-10-1999
Data wycofania 11-06-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-4-473:1977 [IDT], IEC 60364-4-473:1977/AMD1:1998 [IDT], HD 384.4.473 S1:1980 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-473:1991 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska