PN-IEC 60364-5-537:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

Zakres

Podano wymagania dotyczące urządzeń do odłączania izolacyjnego, do wyłączania w celu konserwacji, do włączania awaryjnego i do łączeń roboczych. Podaje, że odłączniki, bezpieczniki oraz zwieracze nie powinny być używane do łączeń roboczych. Przytoczono przykłady różnych wyżej wymienionych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-5-537:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
Data publikacji 13-09-1999
Data wycofania 14-06-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-537:1981 [IDT], IEC 60364-5-537:1981/AMD1:1989 [IDT], HD 384.5.537 S2:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-537:1992 - wersja polska
ICS 29.130.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja polska, PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja angielska