PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie

Zakres

Dokument ten dotyczy szczególnych wymagań, jakie powinny być stawiane przy doborze i montażu aparatury stosowanej do odłączania izolacyjnego i łączenia elektrycznych instalacji lub elektrycznie zasilanych urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 13-05-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie
Data publikacji 24-01-2017
Data wycofania 06-10-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-537:2016 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-537:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10E, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06E