PN-EN 60079-31:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t"

Zakres

Niniejsza część normy EN 60079 dotyczy elektrycznych urządzeń zabezpieczonych za pomocą obudowy i ograniczenia temperatury powierzchni, przeznaczonych do stosowania w pyłowych atmosferach wybuchowych. Opisuje wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych. Niniejsza norma rozszerza i modyfikuje wymagania EN 60079-0. Gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z podanymi w EN 60079-0, wymagania podane w niniejszej normie należy traktować priotytetowo. Norma nie ma zastosowania do urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych jak również w częściach instalacji powierzchniowych tych zakładów, które są zagrożone przez gaz kopalniany (metan) i/lub pył palny. Ponadto, nie dotyczy pyłowych materiałów wybuchowych nie wymagających tlelnu atmosferycznego do spalania oraz materiałów piroforycznych. Norma nie bierze także pod uwagę jakiegokolwiek zagrożenia spowodowanego emisją palnych lub toksycznych gazów z pyłu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-31:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t"
Data publikacji 10-10-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-31:2014 [IDT], IEC 60079-31:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-31:2011 - wersja polska
ICS 29.260.20