PN-EN 60079-18:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 podaje szczegółowe wymagania dla budowy, badania i znakowania urządzeń elektrycznych, ich komponentów Ex, o rodzaju zabezpieczenia hermetyzowaniem „m”, przeznaczonych do stosowania w gazowych lub pyłowych atmosferach wybuchowych. Niniejsza część dotyczy tylko elektrycznych urządzeń i ich części hermetyzowanych oraz hermetyzowanych podzespołów Ex (zwanych w dalszej treści zawsze urządzeniami „m”), których napięcie znamionowe nie przekracza 11 kV. Stosowanie urządzeń elektrycznych w atmosferach które mogą zawierać gaz wybuchowy oraz jednocześnie pył palny może wymagać dodatkowych środków ochrony. Niniejsza norma nie dotyczy sproszkowanych materiałów wybuchowych, nie wymagających obecności atmosferycznego tlenu do zainicjowania zapłonu oraz substancji samozapalnych. Niniejsza norma nie bierze pod uwagę jakiegokolwiek ryzyka związanego z emisją palnego lub toksycznego gazu z pyłu. Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje ogólne wymagania IEC 60079-0. W przypadku konfliktu wymagań z podanymi w IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-18:2015-06/AC:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-18:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"
Data publikacji 16-06-2015
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-18:2015 [IDT], IEC 60079-18:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-18:2011 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-18:2015-06/A1:2018-02E, PN-EN 60079-18:2015-06/AC:2018-11E