PN-EN 60079-1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji i badań elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych z osłoną ognioszczelną d, przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Niniejsza norma uzupełnia i zmienia wymagania ogólne zawarte w IEC 60079-0. W przypadku gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-1:2014-12/AC:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"
Data publikacji 17-12-2014
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-1:2014 [IDT], IEC 60079-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-1:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-1:2014-12/AC:2018-11E