PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania

Zakres

Wprowadzono poprawkę 1 do IEC 60079-0:2011 do treści normy, zmieniono brzmienie Rozdziału 29.3 w treści dotyczącej znakowania oraz dodano Załączniki ZZ i ZY opisujące spełnienie zasadniczych wymagań dyrektyw WE oraz podające dodatkowe informacje związane z dyrektywą 94/9/EC (ATEX).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania
Data publikacji 27-08-2015
Data wycofania 04-09-2018
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-0:2012/A11:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja angielska, PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja polska