PN-B-19707:2013-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19707:2023-05 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania, na podstawie których cement można zakwalifikować jako cement specjalny odporny na siarczany i/lub cement niskoalkaliczny. Podstawowe wymagania dotyczące cementów specjalnych podano w PN-EN 197-1:2012. Podstawowe wymagania dotyczące oceny zgodności podano w PN-EN 197-2. Cementy specjalne zdefiniowane w niniejszej normie są stosowane do zapraw i betonów przeznaczonych do specjalnych zastosowań. Niniejszą normę stosuje się łącznie z PN-EN 197-1:2012

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19707:2013-10 - wersja polska
Tytuł Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności
Data publikacji 04-10-2013
Data wycofania 24-05-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-19707:2003 - wersja polska, PN-B-19707:2003/Az1:2006 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-19707:2023-05 - wersja polska