PN-B-19707:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19707:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

Zakres

Podano dodatkowe wymagania, dotyczące ciepła hydratacji, odporności na siarczany oraz zawartości alkaliów, na podstawie których można cement powszechnego użytku zakwalifikować jako cement specjalny. Podano metody badania cementu specjalnego, dotyczące oznaczania: ciepła hydratacji, odporności na agresję siarczanową, udziału granulowanego żużla wielkopiecowego w cementach portlandzkich żużlowych i cementach hutniczych oraz oznaczania zawartości fazy szklistej w granulowanym żużlu wielkopiecowym. Ustalono kryteria zgodności i związane z nimi zasady

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19707:2003 - wersja polska
Tytuł Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności
Data publikacji 17-10-2003
Data wycofania 04-10-2013
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-19705:1998 - wersja polska, PN-B-19705:1998/Az1:2002 - wersja polska, PN-B-30016:1989 - wersja polska, PN-B-30016:1989/Az3:2002 - wersja polska, PN-B-30016:1989/Az1:1996 - wersja polska, PN-B-30016:1989/Az2:1997 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-19707:2013-10 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19707:2003/Az1:2006P