PN-B-19705:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19707:2003 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Cement specjalny -- Cement portlandzki siarczanoodporny

Zakres

Ustalono definicje cementu portlandzkiego siarczanoodpornego, jego składników oraz wytrzymałości na ściskanie normowej i wczesnej. Ustalono podział cementu na cztery odmiany, w zależności od zawartości glinianu trójwapniowego i alkaliów. Podano podział odmian cementu na klasy wytrzymałości. Ustalono wymagania dotyczące cech mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Ustalono kryteria oceny zgodności cementu z wymaganiami. Podano sposób oznaczenia cementu i identyfikacji oraz ogólne warunki dostawy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19705:1998 - wersja polska
Tytuł Cement specjalny -- Cement portlandzki siarczanoodporny
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-30002:1980 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-19707:2003 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19705:1998/Az1:2002P