PN-EN ISO 10545-9:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 9: Oznaczanie odporności na szok termiczny

Zakres

W niniejszej części normy ISO 10545 określono metody badania odporności na szok termiczny wszystkich płytek i płyt ceramicznych w normalnych warunkach użytkowania. W zależności od nasiąkliwości wodnej płytek stosuje się różne sposoby postępowania (testy z lub bez zanurzenia ) chyba że jest to niezgodne z ustaleniami. Uwaga W ISO 13006 określono wymagania dotyczące właściwości płytek i płyt ceramicznych i podano inne informacje użyteczne w odniesieniu do tych wyrobów.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10545-9:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Płytki i płyty ceramiczne -- Część 9: Oznaczanie odporności na szok termiczny
Data publikacji 02-12-2013
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Wprowadza EN ISO 10545-9:2013 [IDT], ISO 10545-9:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10545-9:1998 - wersja polska
ICS 91.100.23