PN-B-19705:1998/Az1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19707:2003 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cement specjalny -- Cement portlandzki siarczanoodporny

Zakres

Wprowadzono wymagania dotyczące kryteriów i oceny zgodności, wyeliminowano wymagania dotyczące worków, do których jest pakowany cement oraz uaktualniono normy powołane, jak również poprawiono tytuł normy w językach obcych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19705:1998/Az1:2002 - wersja polska
Tytuł Cement specjalny -- Cement portlandzki siarczanoodporny
Data publikacji 14-05-2002
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-19707:2003 - wersja polska