PN-D-95000:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-D-95000:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie

Zakres

Ustalono definicję jednostki pomocniczej. Przedstawiono sposób przygotowania surowca do pomiaru (okrzesywanie, przycięcie końców, wyrównanie napływów korzeniowych, korowanie). Opisano metody pomiarów wymiarów surowca. Przedstawiono zasadę określania miąższości i cechowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95000:1993 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
Data publikacji 30-03-1993
Data wycofania 05-11-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
Zastępuje PN-D-95000:1988 - wersja polska
ICS 79.040
Zastąpiona przez PN-D-95000:2002 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-D-95000:1993/Az2:2002P, PN-D-95000:1993/Az1:1998P