PN-D-95000:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-D-95000:1993 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowania

Zakres

Przedmiotem normy są zasady pomiaru, obliczania miąższości i cechowania surowca
drzewnego mierzonego:
— w sztukach pojedynczo: drewno na prowadniki szybowe, drewno rezonansowe, drewno okleinowe, drewno łuszczarskie, drewno tartaczne, słupy teleenergetyczne, słupy chmielowe, drewno kopalniakowe i drewno na stemple budowlane;
— w sztukach grupowo: żerdzie i tyczki ogólnego przeznaczenia, kołki faszynowe zwykłe, paliki i choinki;
— w stosach: żerdzie i tyczki do produkcji płyt, słupki, odpady zrębowe, karpina, łaszyna oraz gałęzie i chrust, drewno średniowymiarowe z wyjątkiem słupów chmielowych i drewna na stemple budowlane.
Za zgodą stron dopuszcza się pomiar surowca drzewnego wg jego masy (wagi).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-D-95000:1988 - wersja polska
Tytuł Surowiec drzewny -- Pomiar, obliczanie miąższości i cechowania
Data publikacji 22-11-1988
Data wycofania 16-06-1993
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 181, Gospodarki Leśnej
ICS 79.040
Zastąpiona przez PN-D-95000:1993 - wersja polska