PN-HD 60364-4-443:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

Zakres

Niniejsza 443 sekcja części IEC 60364-4-44 dotyczy ochrony instalacji elektrycznych przed przenoszonymi do nich przez zasilającą sieć rozdzielczą przepięciami przejściowymi pochodzenia atmosferycznego, włącznie z przepięciami wywoływanymi przez bezpośrednie wyładowania w te sieci i przed przepięciami łączeniowymi.

Sekcja ta nie ma zastosowania w przypadku przepięć przejściowych, wywoływanych przez bezpośrednie trafienia piorunowe w obiekt lub występujące w jego pobliżu, a wiec w przypadku, gdzie ma zastosowanie seria IEC 62305.

Jeżeli ochrona przed przepięciem przejściowym jest zapewniona zgodnie z IEC 62305, to można uznać, że zostały nią objęte wymagania 443, dotyczące ochrony przed przepięciem pochodzenia atmosferycznego.

Wymagania 443 nie mają zastosowania w przypadku przepięć przejściowych wywoływanych przez bezpośrednie trafienia piorunowe w obiekt lub występujące w jego pobliżu, a wiec w przypadku gdzie ma zastosowanie seria IEC 62305.

Przepięcia łączeniowe są na ogół mniejsze niż przepięcia przejściowe pochodzenia atmosferycznego, a zatem ochrona przed przepięciami łączeniowymi jest zwykle objęta wymaganiami dotyczącymi ochrony przed przepięciami przejściowymi pochodzenia atmosferycznego .

Jeżeli nie jest zainstalowana żadna ochrona przepięciowa przed zakłóceniami pochodzenia atmosferycznego, to może być potrzebne zapewnienie ochrony przed przepięciami łączeniowymi.

UWAGA 1 Przepięcia łączeniowe mogą być bardziej długotrwałe i mogą przenosić większą energię niż przepięcia przejściowe pochodzenia atmosferycznego. Patrz 443.2.

Właściwości przepięć przejściowych pochodzenia atmosferycznego zależą od takich czynników, jak:
- charakter zasilającej sieci rozdzielczej (kablowa lub napowietrzna);
- możliwe istnienie przynajmniej jednego urządzenia do ograniczania przepięć przed złączem instalacji od strony zasilania;
- poziom napięcia sieci zasilającej.

UWAGA 2 Jeżeli chodzi o zjawisko przejściowe i przepięcie pochodzenia atmosferycznego, to nie jest czynione żadne rozróżnienie między siecią uziemioną a nieuziemioną.

Wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami przejściowymi, przenoszonymi liniami przesyłu danych, nie są objęte sekcją 443. Patrz IEC 61643-22.

Uwaga 3 Jeżeli jest potrzeba stosowania SPD w liniach zasilających, to zalecane jest również stosowanie dodatkowych SPD w liniach innych, takich jak linie telekomunikacyjne

Dobór i instalacja urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) powinny być zgodne z sekcją 534 części IEC 60364-5-53.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-443:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
Data publikacji 23-03-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-443:2016 [IDT], IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja niemiecka, PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50