PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-443:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

Zakres

Dotyczy ochrony instalacji elektrycznych przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi, przenoszonymi przez rozdzielcze sieci zasilające oraz ochrony przed przepięciami łączeniowymi generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji. Podano wskazówki kiedy ochrona przed przepięciami jest zapewniona samoistnie, a kiedy przez dodatkowe środki ochrony

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 23-03-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-443:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-4-443:1999 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-443:2016-03 - wersja angielska