PN-IEC 60364-4-443:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

Zakres

Norma dotyczy ochrony instalacji elektrycznych przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi, przenoszonymi przez rozdzielcze sieci zasilające oraz ochrony przed przepięciami łączeniowymi generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji. Podano wskazówki kiedy ochrona przed przepięciami jest zapewniona samoistnie, a kiedy przez dodatkowe środki ochrony

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-4-443:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-07-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-4-443:1995 [IDT], IEC 60364-4-443:1995/AMD1:1998 [IDT], HD 384.4.443 S1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-443:1993 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska