PN-EN ISO 10882-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza -- Część 2: Pobieranie próbek gazów

Zakres

Podano wytyczne do określania indywidualnego narażenia osób na działanie gazów i par przy spawaniu i procesach pokrewnych. Ma zastosowanie do procesów cieplnych używanych do łączenia, cięcia, obróbki powierzchni lub usuwania metali. Podano definicje 40 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10882-2:2005 - wersja polska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza -- Część 2: Pobieranie próbek gazów
Data publikacji 06-01-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10882-2:2000 [IDT], ISO 10882-2:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10882-2:2002 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 13.040.30