PN-EN ISO 10882-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza -- Część 1: Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu

Zakres

Określono procedurę indywidualnego pobierania próbek cząstek stałych unoszących się w powietrzu przy spawaniu i procesach pokrewnych. Określono także procedurę grawimetrycznego wyznaczania indywidualnego wystawienia na działanie cząstek stałych unoszących się w strefie oddychania spawacza i ustalono odniesienie do odpowiednich metod, opisanych w innych normach, na użytek analizy chemicznej do określania indywidualnego wystawienia na specyficzne środki chemiczne obecne w dymie spawalniczym i innych cząstkach stałych unoszących się w powietrzu, wytworzonych w operacjach związanych ze spawaniem. Ogólny poziom tła cząstek stałych unoszących się w atmosferze stanowiska roboczego wpływa na indywidualne wystawienie i dlatego rola stałych punktów pobierania próbek jest także rozważana

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10882-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza -- Część 1: Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10882-1:2011 [IDT], ISO 10882-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10882-1:2004 - wersja polska
ICS 25.160.01, 13.040.30