PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie

Zakres

Dokument ten dotyczy szczególnych wymagań, jakie powinny być stawiane przy doborze i montażu aparatury stosowanej do odłączania izolacyjnego i łączenia elektrycznych instalacji lub elektrycznie zasilanych urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06P

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 13-05-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-HD 60364-5-537:2017-01 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie
Data publikacji 17-01-2019
Data wycofania 06-10-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-537:2016 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-537:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-53:2022-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06P