PN-IEC 60364-4-482:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielska, PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa

Zakres

Określono wymagania uzupełniające do podanych w rozdziale 42, dotyczące instalacji w miejscach, w których występują warunki zewnętrzne BD 2 BD 3 i BD 4 wg rozdziału 332.4. Powiązano je z wymaganiami dotyczącymi ewakuacji w razie powstania niebezpieczeństwa oraz rodzajem przerabianych lub magazynowanych materiałów. Ustalono, że warunki wpływów BD mogą być regulowane przez odpowiednie władze odpowiedzialne za konstrukcje budowlane, organizację zebrań publicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-4-482:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa
Data publikacji 13-09-1999
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-4-482:1982 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-482:1991 - wersja polska
ICS 13.220.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielska, PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska