PN-IEC 60364-5-52:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska, PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Zakres

Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, przekrojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-5-52:2002 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Data publikacji 10-01-2002
Data wycofania 04-02-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-52:1993 [IDT], IEC 60364-5-52:1993/AMD1:1997 [IDT]
ICS 29.060.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska, PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska