PN-EN 50122-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50122-2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego

Zakres

Określono wymagania dotyczące środków ochrony przed skutkami prądów błądzących, które są wynikiem oddziaływania systemów trakcji elektrycznej prądu stałego. Ponieważ doświadczenie z kilku dziesięcioleci nie wykazało widocznych efektów korozji powodowanej przez systemy prądu przemiennego, a faktyczne badania nie zostały przeprowadzone, wzięto pod uwagę tylko prądy błądzące z systemów trakcyjnych prądu stałego. Uwzględniono wszelkie urządzenia stacjonarne wchodzące w skład systemu trakcyjnego oraz wszelkie metalowe elementy umieszczone w jakimkolwiek położeniu w ziemi, i mogące przewodzić prądy błądzące będące wynikiem oddziaływania systemu trakcyjnego. Podano zasady dotyczące wszystkich nowych linii d.c. oraz wszystkich zasadniczych modernizacji istniejących linii d.c. jak również istniejących zelektryfikowanych systemów transportowych, w których niezbędne jest uwzględnienie efektów prądów błądzących. Podano wymagania konstrukcyjne umożliwiające konserwację. Do zakresu stosowania włączono: - koleje; - kierowane systemy transportu masowego takie jak: tramwaje, koleje podwieszane i koleje podziemne, koleje górskie, systemy trolejbusowe i systemy lewitacji magnetycznej; - systemy transportu materiałów. Nie uwzględniono: - systemów trakcji w kopalniach podziemnych; - dźwigów, platform przewoźnych i podobnych urządzeń transportowych na szynach, konstrukcji tymczasowych (np. struktury wystawowe) o ile nie są zasilane bezpośrednio lub poprzez transformatory z systemu sieci jezdnej i nie są narażone na oddziaływanie systemu zasilania trakcji; - pojazdów zasilanych z kabli podwieszonych; - kolei linowych. Nie określono zasad roboczych dotyczących utrzymania

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 25-07-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50122-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego
Data publikacji 27-01-2011
Data wycofania 20-06-2023
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50122-2:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50122-2:2003 - wersja angielska, PN-EN 50122-2:2003 - wersja niemiecka
ICS 29.120.50, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 50122-2:2023-06 - wersja angielska