PN-ISO 1996-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Akustyka -- Opis i pomiary hałasu środowiskowego -- Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu

Zakres

Podano metody pomiaru i opisu hałasu środowiskowego, odpowiadające określonym kategoriom terenów istniejących lub planowanych. Nie podano wytycznych oceny ogólnej stopnia niepewności wyników. Nie określono dopuszczalnych poziomów hałasu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 1996-2:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1996-2:1999 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Opis i pomiary hałasu środowiskowego -- Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu
Data publikacji 12-03-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 115, Hałasu w Środowisku
Wprowadza ISO 1996-2:1987 [IDT]
ICS 17.140.01
Elementy dodatkowe PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002P