PN-EN ISO 717-1:2013-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 717-1:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Zakres

Niniejsza część ISO 717: a) definiuje jednoliczbowe wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami i izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementów budowlanych takich jak ściany, stropy, okna, drzwi itd., b) uwzględnia różne rodzaje widm źródeł hałasu wewnątrz i na zewnątrz budynku, c) opisuje zasady wyznaczania tych wskaźników na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w pasmach tercjowych lub w pasmach oktawowych zgodnie z normami EN ISO 10140-2, EN ISO 140-4 i EN ISO 140-5. Jednoliczbowe wskaźniki wyznaczone zgodnie z niniejszą częścią normy ISO 717 służą do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz uproszczenia formułowania wymagań akustycznych w kodach budowlanych. Dodatkowo wprowadzono wyznaczanie wskaźnika jednoliczbowego z dokładnością do 0,1 dB w celu przedstawienia niepewności (z wyjątkiem widmowych współczynników adaptacyjnych). Wymagane wartości wskaźników jednoliczbowych są określane w zależności od potrzeb. Jednoliczbowe wskaźniki oceny wyznaczane są na podstawie pomiarów w pasmach tercjowych i oktawowych. W przypadku badań laboratoryjnych zgodnie z ISO 10140, wartości wskaźników są wyznaczane jedynie przy użyciu pasm tercjowych. Klasyfikacja wyników pomiarów wykonywanych w rozszerzonym paśmie częstotliwości jest ujęta w Załączniku B

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 717-1:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Data publikacji 21-08-2013
Data wycofania 10-06-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 717-1:2013 [IDT], ISO 717-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 717-1:1999 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 717-1:2021-06 - wersja angielska