PN-EN ISO 717-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 717-1:2013-08 - wersja angielska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Zakres

Zdefiniowano jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności od dźwięków powietrznych w budynkach i wskaźniki izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. Podano zasady określania ich wartości na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w pasmach 1/3 oktawowych lub oktawowych. Uwzględniono przy tym różnice widm różnych źródeł hałasu, wprowadzając dwa widmowe wskaźniki dostosowawcze C (dla widma płaskiego - tzw. "różowego szumu") i Ctr (dla widma hałasu komunikacyjnego). Wskaźniki podane w niniejszej normie służą do formułowania wymagań akustycznych w przepisach budowlanych, dotyczących izolacyjności od dźwięków powietrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 717-1:1999 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 21-08-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 717-1:1996 [IDT], ISO 717-1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-B-02152-03:1987 - wersja polska, PN-B-02152-01:1987 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 717-1:2013-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006E, PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008P