PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

Zakres

Sprecyzowano metody laboratoryjne pomiaru izolacyjności od dźwięków powietrznych takich wyrobów, jak ściany, stropy, drzwi, okna, żaluzje, ściany zewnętrzne i ich elementy (np. szyby, nawiewniki), jak również układów ścian lub stropów z dodatkowymi warstwami, podwieszonym sufitem lub podniesioną podłogą. Wyniki pomiarów mogą być użyte do porównania właściwości akustycznych elementów budowlanych, do ich klasyfikacji akustycznej, jak również do wykorzystania przy projektowaniu wyrobów budowlanych o wymaganych właściwościach akustycznych oraz przy oszacowywaniu właściwości tych wyrobów w warunkach terenowych (w budynku). Pomiary są przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, gdzie przenoszenie dźwięku drogami bocznymi jest wyeliminowane. Wyniki pomiarów przeprowadzone zgodnie z powyższą normą nie mogą być bezpośrednio stosowane w odniesieniu do sytuacji w terenie (w budynku), bez uwzględnienia innych czynników wpływających na izolacyjność akustyczną, takich jak przenoszenie boczne, warunki brzegowe i całkowity współczynnik strat

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 18-10-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 10140-2:2010 [IDT], ISO 10140-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 140-1:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN 20140-10:1994 - wersja polska, PN-EN ISO 140-11:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO 140-16:2008 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 140-6:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-2:2021-10 - wersja angielska