Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

Zakres

Określono laboratoryjną metodę pomiaru przenoszenia dźwięków uderzeniowych przez stropy przy zastosowaniu znormalizowanego stukacza. Podano definicje następujących terminów: poziom średniego ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, poziom uderzeniowy, poziom uderzeniowy znormalizowany

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 140-6:1999 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
Data publikacji 30-12-1999
Data wycofania 11-03-2011
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 140-6:1998 [IDT], ISO 140-6:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-02154-06:1983 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-1:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-4:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-5:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja polska