PN-EN ISO 10140-5:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-5:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia

Zakres

Opisano laboratoryjne stanowiska badawcze i ich wyposażenie, służące do pomiaru izolacyjności akustycznej materiałów i elementów budowlanych, tzw. małych elementów (jak np. nawiewniki) oraz układów izolacyjnych. Niniejszy opis odnosi się do stanowisk badawczych ze zredukowanym promieniowaniem energii akustycznej przez elementy boczne i/lub z izolacją dźwięków materiałowych pomiędzy komorą nadawczą i odbiorczą. Podane są również procedury kwalifikacyjne, które należy użyć w stosunku do nowych stanowisk badawczych przeznaczonych do pomiarów izolacyjności akustycznej. Procedury te należy okresowo powtarzać w celu sprawdzania sprawności wyposażenia i jakości stanowiska badawczego

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10140-5:2011 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 19-10-2021
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 10140-5:2010 [IDT], ISO 10140-5:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 140-1:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska, PN-EN 20140-10:1994 - wersja polska, PN-EN ISO 140-11:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO 140-16:2008 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 140-6:1999 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-5:2021-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09E