Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego

Zakres

Określono wymagania i zalecenia dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych służących do pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych elementów budowlanych. Wymagania te odnoszą się do stanowisk badawczych z ograniczonym przenoszeniem bocznym. Podano objętości i wymiary komór, geometrię i wymiary otworu badawczego oraz wymagania dotyczące czasu pogłosu w komorach badawczych. Określono maksymalne dopuszczalne straty mocy dla elementów budowlanych otaczających badaną próbkę. Przedstawiono metodę określenia maksymalnej możliwej do uzyskania izolacyjności akustycznej właściwej. Opisano metodę pomiaru izolacyjności akustycznej właściwej ściany montażowej, używanej podczas badaniu okien i drzwi. Opisano otwór badawczy do pomiaru izolacyjności akustycznej szyb

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 140-1:1999 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 11-03-2011
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 140-1:1997 [IDT], ISO 140-1:1997 [IDT]
Zastępuje PN-B-02154-01:1983 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-1:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-4:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-5:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007P, PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2006E, PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2006D