PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-3:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

Zakres

Sprecyzowano metody laboratoryjne pomiaru izolacyjności od dźwięków uderzeniowych układów stropowych. Wyniki pomiarów mogą być użyte do porównania właściwości akustycznych elementów budowlanych, do ich klasyfikacji akustycznej, jak również do wykorzystania przy projektowaniu wyrobów budowlanych o wymaganych właściwościach akustycznych oraz przy oszacowywaniu właściwości tych wyrobów w warunkach terenowych (w budynku). Pomiary są przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, gdzie przenoszenie dźwięku drogami bocznymi jest wyeliminowane. Wyniki pomiarów przeprowadzone zgodnie z powyższą normą nie mogą być bezpośrednio stosowane w odniesieniu do sytuacji w terenie (w budynku), bez uwzględnienia innych czynników wpływających na izolacyjność akustyczną, takich jak przenoszenie boczne, warunki brzegowe i całkowity współczynnik strat

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 19-10-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 10140-3:2010 [IDT], ISO 10140-3:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 140-16:2008 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 140-1:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN 20140-10:1994 - wersja polska, PN-EN ISO 140-11:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO 140-6:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10140-3:2021-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07E, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07P