PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

Zakres

Określono terenowe metody pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów przy zastosowaniu znormalizowanego stukacza. Podano definicje następujących terminów: poziom średniego ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, poziom uderzeniowy, znormalizowany poziom uderzeniowy, wzorcowy poziom uderzeniowy, zmniejszenie poziomu uderzeniowego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma wycofana dnia 2014-05-06, a następnie przywrócona do aktualnych dn. 2015-09-09 przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zgodnie z Komunikatem nr 1/2015 z dn. 9 września 2015 roku
Numer PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
Data publikacji 11-01-2000
Data wycofania 18-06-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 140-7:1998 [IDT], ISO 140-7:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-02154-07:1983 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja polska