PN-EN ISO 140-4:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Zakres

Określono metodę terenowego pomiaru izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian wewnętrznych, stropów i drzwi między dwoma pomieszczeniami w warunkach pola rozproszonego w obu pomieszczeniach oraz metody pomiaru stopnia ochrony przeciwdźwiękowej mieszkańców budynku. Podano definicje następujących terminów: poziom średniego ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, różnica poziomów, znormalizowana różnica poziomów, wzorcowa różnica poziomów izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R'

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 140-4:2000 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
Data publikacji 08-02-2000
Data wycofania 06-05-2014
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 140-4:1998 [IDT], ISO 140-4:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-02154-04:1983 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja polska