PN-B-02154-07:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ustala metody pomiarów terenowych izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów pomiędzy dwoma pomieszczeniami, przy użyciu znormalizowanego stukacza oraz metodę określania stopnia zabezpieczenia akustycznego przez stropy mieszkańców budynku.Otrzymane wyniki mogą być użyte do porównania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami i do porównania zmierzonej izolacyjności oddźwięków uderzeniowych z odpowiednimi wymaganiami.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02154-07:1983 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
Data publikacji 30-12-1983
Data wycofania 11-01-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Zastępuje PN-B-02154:1968 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska