PN-EN ISO 16283-2:2016-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16283-2:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

Zakres

Niniejsza część ISO 16283 określa metody badawcze pozwalające zmierzyć izolacyjność akustyczną w budynku od dźwięków uderzeniowych stosując pomiary ciśnienia akustycznego podczas pracy źródła uderzeniowego na powierzchni stropów lub schodach. Przedstawione metody są przewidziane do stosowanie w pomieszczeniach o objętościach od 10 m3 do 250 m3 i zakresu częstotliwości 50 Hz do 5 000 Hz.
Wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do oceny i porównywania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniach umeblowanych i nieumeblowanych, w których pole akustyczne w przybliżeniu spełnia warunki pola dyfuzyjnego, jak również w pomieszczeniach, w których pole akustyczne nie spełnia warunków pola dyfuzyjnego.
Opisane zostały dwa źródła dźwięków uderzeniowych: stukacz młotkowy oraz gumowa piłka. Te źródła dźwięków uderzeniowych nie odpowiadają w pełni wszystkim możliwym, występującym w rzeczywistości typom źródeł uderzeniowych działających na powierzchniach stropów lub biegów schodowych.
Stukacz młotkowy może być stosowany w celu oceny izolacyjności od różnych lekkich, twardych źródeł takich jak kroki osób w butach z twardą podeszwą lub upuszczanych przedmiotów. Wskaźnik jednoliczbowy może zostać obliczony zgodnie z normą ISO 717-2. Wskaźnik ten łączy zmierzoną izolacyjność od dźwięków uderzeniowych z subiektywnym postrzeganiem hałasu od dźwięków uderzeniowych pochodzącego od różnych źródeł. Stukacz młotkowy nadaje się również do stosowania w obliczeniach izolacyjności od dźwięków uderzeniowych wykonywanych zgodnie z normą ISO 15712-2 (odpowiednik EN 12354 – 2).
Te dwa aspekty są pomocne w ustaleniu narodowych wymagań dotyczących izolacyjności od dźwięków uderzeniowych w oparciu o badania jedynie z wykorzystaniem stukacza młotkowego jako źródła uderzeniowego.
Gumowa piłka może być stosowana jako odpowiednik ciężkich, miękkich źródeł takich jak kroki ludzi poruszających się boso lub skaczących dzieci, jak również do określenia wartości maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego zmierzonego ze stałą czasową Fast, które mogą zostać odniesione do subiektywnego postrzegania uciążliwości.
Aktualnie nie istnieje znormalizowana metoda obliczania wskaźnika jednoliczbowego na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą gumowej piłki.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16283-2:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
Data publikacji 04-02-2016
Data wycofania 04-09-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 16283-2:2015 [IDT], ISO 16283-2:2015 [IDT]
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16283-2:2018-09 - wersja angielska